หมู่ 1 บ้านนาจอมเทียน

หมู่ 2 บ้านน้ำเมา

หมู่ 3 บ้านอำเภอ

หมู่ 4 บ้านอำเภอ

หมู่ 8 บ้านหินวง

หมู่ 9 หมู่บ้านคลองนำชัย

หมู่บ้านและการแบ่งเขต
  • หมู่ 1 บ้านนาจอมเทียน
  • หมู่ 2 บ้านน้ำเมา
  • หมู่ 3 บ้านอำเภอ
  • หมู่ 4 บ้านอำเภอ
  • หมู่ 8 บ้านหินวง
  • หมู่ 9 หมู่บ้านคลองนำชัย