E-service คำร้องทั่วไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID -19 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงจัดทำคำร้องทั่วไปออนไลน์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องทั่วไปโดยละเอียดเพื่อเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะได้ดำเนินการต่อไป

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

E-service คำร้องทั่วไป