โรงแรมทรายสวรรค์บีชรีสอร์ท


336-338 M.1 T.Najomtien, A.Satahip, Chonburi, 20250 Thailand
Email: saisawanbeach@gmail.com
rsvn.saisawanbeach@gmail.com
http://www.saisawanbeach.com
+66 (0)38 181911 - 5
+66 (0)38 181917 - 8
+66 (0) 87 534 9532, +66 (0) 88 208 3384

www.saisawanbeach.com