โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

21/10 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร : +66(0)3825-5501-40 โทรสาร : +66(0)3825-5731

www.ambassadorcityjomtien.com