หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ "สืบสานประเพณีวันไหลชาวนาจอมเทียน-บ้านอำเภอ"
โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดนาจอมเทียนและวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอัมพาราม

รายละเอียด

 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเปิดบริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

รายละเอียด

 

รัฐบาลเยียวยา ทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อประชาชน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย)

รายละเอียด

 

"เส้นทางสู่ประชามติ"(ROAD TO REFERENDUM :R2R)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งกรอบระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการ"เส้นทางสู่ประชามติ"(ROAD TO REFERENDUM :R2R)เพื่อเป็นการเตรียมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

รายละเอียด

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าวการเมือง
ข่าวอื่นๆ คลิก !!