งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 145
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

 

โครงการสอนภาษาต่างประเทศให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประกาศรับสมัครประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสอนภาษาต่างประเทศให้ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน"รุ่นที่ ๑(จำนวน ๓๙ ชั่วโมง) วันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (รับสมัครจำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น

รายละเอียด

 

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ออกเสียงประชามติ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอเชิญชวนชาวตำบลนาจอมเทียนผู้มีสิทธิ ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายละเอียด

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด และลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

รายละเอียด

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าวการเมือง
ข่าวอื่นๆ คลิก !!