วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

รายละเอียด

 

ประกาศ กำหนดเวลายื่นแบบและชำระค่าภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒.ภาษีบำรุงท้องที่
๓.ภาษีป้าย

รายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำลังใจ INSPIRE RUN AND RIDE BY PRINCESS & FRIENDS

การแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำลังใจ INSPIRE RUN AND RIDE BY PRINCESS & FRIENDS ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ซึ่งจะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

รายละเอียด

 

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประกาศของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยแอโรบิคเริ่มเต้นตั้งแต่วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่วนโยคะจะเริ่มในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

รายละเอียด