ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์

  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี กำหนดการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ อาคารสำนักงานชมรมทหารนอกราชการสัตหีบ สวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2562

 • ประชาสัมพันธ์

  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑)โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ