วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารนำโดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส (High Mast) บริเวณชายหาดนาจอมเทียน หมู่ที่ 1
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบริเวณชายหาด และทั้งยังเป็นการป้องปรามในการเกิดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทางหนึ่ง

327313491_503628711682682_6653940876362105803_n 327309643_894930388209365_4126058127536378872_n 327377779_6361584720522778_6213999594080940406_n 327363235_583811949822393_841164370120144996_n 327305476_683859809949793_4562133004112496284_n 327340138_1389033251843664_200499203796443151_n 327349920_710015270802567_3563075118104366684_n 327312268_455074266704675_6998713747208167283_n 327223652_883920126285252_1360983179989355493_n 327291033_1663594727389782_89381471445367317_n 327161467_528276415799205_1889357143823918594_n 327174607_696258342137614_2374318193905828394_n 327184561_912230369950101_1414323602111763637_n 327296878_841494186951676_846508582692815876_n 327132014_1229706264590802_701139783241521230_n 326845548_1351429225658357_1083890835281697938_n