การประชุมคณะทำงานติดตามอละประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม เวลา 10.00 น. โดยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ณ ห้องห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

326443356_1821697921543262_1537893065074372264_n 326687535_5526374207491264_6437604615097151618_n 326316079_871659150619709_1668858789297884826_n 326457571_1382811882537902_5867596177629026355_n 326342759_843921726681228_6955647497364075802_n 326212417_923769811964636_9072004689279841956_n