ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดย นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นำโดย นางสาวจุฑาภัทร คชสาร ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 70 และคณะ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุของ อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรโดย นางทัชริกา สืบกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.นาจอมเทียน)

326520413_938871680441697_8212230039592232234_n 326436375_8644041535637492_7710815962308195033_n 326399912_481102200854780_6283742815362031545_n 326498171_528065479134066_4869782649912502511_n 326408179_1534776543673901_2699924853854717581_n 326481798_882499996130317_3446298375942063750_n 326390219_572974974694233_8706143237721502701_n 326367563_865727581348212_3223014030513502914_n 326319232_717432666440227_1779815741141324813_n 326225580_2118177928632747_7136412655806401762_n 326316958_1206385420309002_9057371658610687512_n 326260960_865088617942478_4004575112078845466_n 326244707_869414940967087_8025807167113983658_n 326304924_5550965375031000_1300426944461644362_n 326253628_1152188815461398_66584488384704545_n 326186866_723899762444502_6657294555191169540_n 326190202_521121306529381_7605299648398168164_n