ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งชลบุรีจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งจ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งชลบุรีจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งจ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดประมูล) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิก เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี