ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖