ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ เชื่อถนนเลียบชายหาด (ข้างร้านข้าวต้มเศรษฐี) หมู่ที่ ๑