ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์