นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย กองช่างดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ ซ่อมฝาบ่อพักบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ตัดหญ้า

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย กองช่างดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ซอยนาจอมเทียน 6 เชื่อม ซอยนาจอมเทียน 4,2 ซ่อมฝาบ่อพักบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 6 เชื่อมลุงไสว ตัดหญ้าหน้าศูนย์บริการสาธารสุข-B2
ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 13,13/1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565