ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนาจอมเทียน ๑๕ แยกซ้าย ๑ หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)