ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านหมู่บ้านสิรินดา หมู่ที่๑