ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียนวอย๑