แจ้งการฝึกภาคสนามของกองพันลาดตะเวน กองพลนาโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ด้วยอำเภอสัตหีบ ได้รับแจ้งจากกองพันลาดตะเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ว่าจะทำฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะหน่วยลาดตะเวนของพลทหาร รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 จะทำการฝึกบริเวณพื้นที่บ้านเตาถ่าน ตำบลสัตหีบ บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน บ้านหนองหญ้า บ้านเขาบายศรี และบ้านพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณพื้นที่ไกล้เคียง โดยผู้รับการฝึกแต่งกายเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางนาวิกโยธินพร้อมอุปกรณ์แป้สนาม และอาวุธประจำกาย
เพื่อให้การฝึกดังหล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันการเข้าใจผิดรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝึกดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่การฝึกทราบทั่วกัน