ดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน ใส่ฝาครอบเสา ตัดกิ่งไผ่ และ ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งมะพร้าวสวน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย

กองช่างดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน11 ซอยนาจอมเทียน 13 , 48 ใส่ฝาครอบเสา ตัดกิ่งไผ่ซอยนาจอมเทียน 21 เก็บกิ่งไม้สวน1/2 ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งมะพร้าวสวน 2 ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 22 เชื่อม 26 และซอยนาจอมเทียน 46