นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ร่วมแสดงความยินดีนายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้าทำงานวันแรก

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำโดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ร่วมแสดงความยินดีกับ
ท่านปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้าทำงานวันแรก ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมยินดี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565