ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์ส่งประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนาจอมเทียน ๑๕ แยกซ้าย ๑ หมู่ที่ ๙