การประชุมนโยบายในการดำเนินงาน การปฎิบัติงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ด้วยปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลนาจอมเทียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามแผนการดำเนินงานรวมทั้งข้อราชการอื่นที่ต้องปฎิบัติและเตรียมการรองรับนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน