ประกาศ ห้ามขาย ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้ง จึงประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกฯ ในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน(วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง(วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565)