ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้มอบหมายให้
นายคณัสพิเชฐ มิกขุนทด รองปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถาน ณ คลองวัดป่ายุบ หมูที่ 5 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี