ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและผู้ที่ไปสถานที่มีความเสี่ยงสูง ช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและผู้ที่ไปสถานที่มีความเสี่ยงสูง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน