วิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะ ให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ ได้จัดพิธีเปิดวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแปรรูปขยะพลาสติกช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ให้กลายเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสร้างความสามัคคีในชุมชน ณ ศูนย์วิสาหกิจ หมู่ 9 โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มอบอิฐบล็อกให้กับทางเทศบาลฯเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนต่อไป