เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน