การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน