การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนตำบลนาจอมเทียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียนว่า ..ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 600 โดส จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตำบลนาจอมเทียน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน