ลงพื้นที่ตรวจRT-PCR เชิงรุก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..ลงพื้นที่ตรวจRT-PCR เชิงรุกร่วมกับทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียนให้กับผู้สูงอายุ เป็นคุณยายอายุ 80 ปี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำนวน 1 รายโดยเวลาเดินต้องใช้อุปกรณ์ 4 ขา ช่ายพยุงเดิน ณ บ้านเลขที่ 39/136. ม.3 ซ.นาจอมเทียน48 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบจ.ชลบุรี