โครงการทำความดี ตัดผมฟรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง

ขอเชิญร่วมโครงการทำความดี ตัดผมฟรี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ร.9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้