ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขอ

โดยวิธีเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว้บไซต์ www.tabienrod.com ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564