การล้างทำความสะอาดถนน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน