การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 30 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน .ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจำนวน200ราย..เป็นวัคซีนแบบสลับ...เข็มที่1 ชิโนแวคและเข็มที่2 แอสตร้าเซเนก้า..โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ณ.อาคารพระนางจอมเทียน