ทำการช่วยเหลือ สูบน้ำท่วมขังออกจากบ้านเรือนประชาชน พื้นที่หมู่ 4

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการช่วยเหลือ สูบน้ำท่วมขังออกจากบ้านเรือนประชาชน พื้นที่หมู่ 4