การล้างถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายใการล้างถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 6 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการล้างถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน