ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการปรับปรุงทางสาธาณประโยชน์ฯ บริเวณข้างร้านอาหารนางนวล หมู่ที่ 1)