ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน 50 หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)