คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 53/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

จุดตรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางในเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดเพื่อควบคุมการเดินทางของประชาชนทั่วไปและการเคลื่อนย้ายแรงงาน จำนวน 6 จุดตรวจ