ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาด

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาด