ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง