ดำเนินการล้างท่อทำความสะอาด

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการล้างท่อทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ดำเนินการล้างท่อทำความสะอาด