ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดและจัดระเบียบป้ายริมทาง

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดและจัดระเบียบป้ายริมทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดและจัดระเบียบป้ายริมทาง