ดำเนินการตัดต้นไม้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน

ดำเนินการตัดต้นไม้