โครงรณรงค์อนุรักษ์พรัพยากรทางทะเล ปี 2564

โครงรณรงค์อนุรักษ์พรัพยากรทางทะเล ปี 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 .,กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกนาจอมเทียน(อถล.),กลุ่มประมง พื้นบ้านหมู่ที่1....โดยปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน50 คน ได้ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล คืนสู่ธรรมชาติทางทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้คงอยู่และอุดมสมบูรณ์ต่อไป

โครงรณรงค์อนุรักษ์พรัพยากรทางทะเล ปี 2564