เตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม รพ.สนาม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เทศบาลนาจอมเทียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม รพ.สนาม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนที่มีความประสงค์รับการฉีดวัซีนโควิด-19 ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี และไม่มีโรคประจำตัว...จำนวน 1,000ราย ...ในวันที่18มิถุนายน2564 ณ.อาคารพระนางจอมเที

เตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม รพ.สนาม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชน