ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

“รู้แล้ว…อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชน ถูกกระทำความรุนแรงต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่ แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”