การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 038 238613-8 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน