กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำโดยนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี