การเปลี่ยนหน่วยบริการบนมือถือได้ด้วยตนเอง สิทธิบัตรทอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแนะนำอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้
ทันที

การเปลี่ยนหน่วยบริการบนมือถือได้ด้วยตนเอง สิทธิบัตรทอง